Zwolle: Een persoonlijk verhaal van een nieuwe deelneemster aan "Sterker naar Werk Café"; Joanne Couprie deelt haar beleving:

Woensdag 5 december stap ik binnen bij het Sterker naar werkcafé in Stadkamer, Zwolle. Ik ben benieuwd wat er te vinden is in dit netwerk. Deze ochtend blijken de bedenkers van de cursus ‘Meer doen met minder geld’ een presentatie te houden. 

Met een kop thee schuif ik aan bij één van de tafels. De kennismaking aan tafel verloopt plezierig. En in de eerste vijf minuten krijg ik al een tip die me helpt in de richting die ik wil inslaan. In de presentatie die volgt, zien we een filmpje over de cursus waarin een oud-deelnemer aan het woord komt. Daarna geven Joëlla Fieman en Gerrie Brommer in vogelvlucht een overzicht van de negen lessen uit de cursus. Het gaat van ‘vaste lasten’ tot ‘feest, vakantie en vrije tijd’ en hoe je kunt besparen of consuminderen, of het nu uit noodzaak of uit idealisme is. Een overzicht  is terug te vinden op hun website www.meerdoenmetmindergeld.nl. 

In drie groepen praten we door op het thema van les 9: durf te vragen. We hebben het over drempels die we daarbij ervaren – dit kwam in ons groepje vooral neer op het negatieve oordeel dat we verwachten bij de ander tegen te komen, maar wat zich in feite in ons eigen hoofd bevindt. En we praten over de stap die vooraf gaat aan het vragen: durf te kiezen en het gaan staan voor je keuze.

Na de pauze presenteren Joëlla en Gerrie stellingen, waar wij op reageren door links in de zaal te gaan staan (oneens) of rechts (eens). Behalve beweging,  levert het gesprek op over betaald werk versus armoede, uitkering, beleving van schulden, haalbaarheid van een moestuin. Een belangrijke regel van de cursusleiders is: oordeel niet over elkaars keuzes. “Dat wordt al genoeg gedaan,” zegt Gerrie. Hier is uitwisseling en acceptatie, een mooie insteek.

Het is bijna 11.30 uur als ik tevreden naar huis fiets. Het was een zinvolle ochtend.

Door Joanne Couprie