De workshop: Betekenis van werk

In deze workshop gaan we in op wat werk persoonlijk voor jou betekent. Behalve dat het geld oplevert voor je levensonderhoud zijn er meer betekenissen mogelijk.

Wat ervaren we rondom werk of(nog) geen werk? wie ben je met? wie ben je (even) zonder? Wat voor invloed, positief en negatief heeft dit op je leven. Hiermee hebben we zelf ervaring en we zijn nieuwsgierig naar die van jou, daar gaan we bij stilstaan. Samen ervaringen delen verbindt, je staat niet alleen en kunt daardoor gemakkelijker ondersteunen en ondersteund worden. Daarna zingen we een lied die over ‘mens zijn’ gaat en lezen we de liedtekst en tot slot zingen we gezamenlijk het lied.

Doel van de workshop is dat door de benadering vanuit ervaring en gevoel er inzicht en ruimte ontstaat in wie je bent en wat je wilt zodat je met meer zelfvertrouwen je leven invulling kan geven.

Rixt & Eline; Ontwikkelen samen creatieve en maatschappelijke voorstellingen en projecten. Eline deed het conservatorium is zangeres en koordirigente. Rixt deed de toneelschool, een studie gedragstherapie en coaching ze is docent en coach.                                                             www.rixteneline.nl    www.elinegeerdink.nl    www.rixttheater.com