Beste bezoeker,

Het is al een aantal jaren geleden dat we ons realiseerden dat de overheid nauwelijks resultaat boekt in een streven naar voldoende werkgelegenheid voor de inwoners van dit land. Vaak schoten de diverse instanties tekort in de uitoefening van de hen toegewezen taken en/of werden subsidies niet effectief gebruikt.
De werkzoekende wordt geconfronteerd met veel regels van verschillende uitkeringinstanties en moet zich daar bovenop ook nog eens de vooroordelen van veel werkgevers laten welgevallen. Al met al geen benijdenswaardige positie.

Vanuit die gedachte is de stichting ArboPositief ontstaan.
Onze doelstelling is het behartigen van de belangen van Nederlandse werkzoekenden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen wij o.a. door via de media en de politiek meer aandacht te vragen voor de werkloosheidsproblematiek, het stimuleren van netwerkvorming en het organiseren van netwerkgroepen voor onderlinge steun en kennisoverdracht.


ArboPositief is niet commercieel, politiek onafhankelijk en heeft een sterke sociale grondslag. Wij zijn van mening dat alle werkzoekenden solidair met elkaar moeten zijn. Alleen zo kunnen we samen een vuist maken. Daarom zijn alle Nederlandse werkzoekenden bij ons welkom ongeacht leeftijd, opleidingsniveau en werkervaring.
Hoewel ArboPositief er primair voor werkzoekenden is staat onze deur vanzelfsprekend wijd open voor iedereen die onze doelstelling een warm hart toedraagt en ons wil helpen. Wij geven er de voorkeur aan om op basis van overleg met alle betrokken partijen op te komen voor de belangen van onze doelgroep.


ArboPositief gelooft in positief denken, persoonlijke verantwoordelijkheid en het nemen van eigen initiatief. Laten we daarom onze krachten bundelen en samen creatieve oplossingen verzinnen voor de uitdagingen die de huidige arbeidsmarkt ons biedt. Samen sterk voor werk!
ArboPositief is een jonge organisatie in opbouw. Met vrijwilligers en bescheiden middelen hebben wij al wat successen kunnen boeken maar onze plannen gaan verder. Dat betekent dat er nog veel pionierswerk moet worden gedaan. Vrijwilligers die willen bijdragen aan onze professionalisering of het onder begeleiding opzetten van regionale netwerkgroepen zijn van harte welkom!

Namens het bestuur,
Ron van der Wal
voormalig voorzitter