Mijn vorige blog eindigde ik met: " Samen met jou als (werkzoekende) lezer wil ik werken aan mijn 2016! En ik wil jou helpen aan jouw 2016! We kunnen iets voor elkaar betekenen!". Dat meen en wil  ik nog steeds.  We hebben samen een enorm netwerk, daarvan kunnen we profiteren, meer dan we nu doen denk ik.

Soms bruis ik van ideeën, wil ik daar iets mee doen! En wat houdt mij nu steeds weer tegen, waarom komt het er nou niet van dat ik ze regelmatig uitvoer. Dat heeft natuurlijk met mezelf te maken, dat weet ik ook. Waar zit toch de echte oorzaak! Herkenbaar?  

Het idee om samen te werken aan 2016 moet toch lukken denk ik dan. Er zijn genoeg werkzoekenden, genoeg deelnemers met creatieve ideeën, met plannen, met doelen, met veel kennis en ambities. Wat vind jij lezer, wil jij ook iets ondernemen waar je meer van je kennis, je kracht, je energie in kwijt kunt? Hoe ambitieus ben jij?

Een voorbeeld: samen met "mijn procesgroepje" van 4 mensen  zit ik gemiddeld eens in de 2 weken bij elkaar: een half uur heeft ieder groepslid om haar/zijn onderwerp te bespreken, we geven elkaar feedback en geven elkaar daarna weer de boost om verder te gaan. Het is fijn en goed  voor mij dit procesgroepje. We nemen elkaar serieus, er wordt veel met elkaar gedeeld, soms heel diepzinnig, soms heel filosofisch en altijd met resultaat. Dus?

Een ander voorbeeld: de workshop "Aan zet" die ik samen met een aantal deelnemers van ArboPositief heb opgezet; een workshop over de verandering in je leven als je je werk kwijt raakt. We hebben deze workshop nu 2 keer georganiseerd, ontvingen waardering daarvoor. Over een aantal maanden organiseren we hem, aangepast na evaluatie, weer een keer. Dat kunnen dus deelnemers van ArboPositief zelf. Kijkend naar alle deelnemers ben ik ervan overtuigd dat we nog veel meer samen kunnen doen.  

Deze voorbeelden geven een beetje aan wat ik graag zou willen: samen met deelnemers die dat ook als een uitdaging beschouwen, die ook de ambitie hebben om zichzelf te blijven motiveren, die niet stil willen staan, plannen maken en uitvoeren. Werken aan jezelf!

Samen werken aan 2016?

Ria Botter