Artikelindex

 

 

 

 

 

 

 

 

De kosten van (bij-)scholing worden betaald uit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle ging halverwege 2019 van start met de ambitie ‘We maken van Regio Zwolle dé regio waar bedrijven en mensen blijven groeien!’ Het fonds maakt deel uit van de Human Captal Agenda. Dat is een initiatief van negentien regiogemeenten in de netwerksamenwerking Regio Zwolle en vier provincies. Zij werken nauw samen met werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijs en het UWV Werkbedrijf.

Aan de financiering van cursussen, trainingen en opleidingen door het Ontwikkelfonds zijn voorwaarden verbonden: de individuele aanvrager woont in een van de negentien deelnemende gemeenten van Regio Zwolle en heeft voorafgaand een gesprek met een loopbaancoach van Leren en Werken. De opleiding wordt aangeboden door een erkende instelling en wordt voor de start van de scholing ingediend. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de opleider betaald en de hoogte van vergoeding hangt af het ontwikkelplan dat samen met de loopbaancoach wordt opgesteld. Alle voorwaarden, ook voor werkgevers, staan op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.