In een inspirerende netwerkbijeenkomst heeft Karin ter Horst aangegeven waar en hoe heel veel informatie te krijgen valt voor mensen die financieel krap zitten.
Karin is werkzaam bij de Gemeente Zwolle en is ervaringsdeskundige 'Armoedebestrijding'.  

Handig is zeker een overzicht van uiteenlopende vergoedingen die te vinden zijn op de website van de Gemeente Zwolle.
En daarnaast van de Sociale Wijkteams de waaier over financiële krapte.

Onderstaand het overzicht en de waaier; door er op te klikken kunt u het document bekijken en kopiëren.           

Overzicht websites 
"Zuinig aan doen"

Waaier
"financiële krapte"