Zwolle: "'Wat zijn de mogelijkheden als er in je eigen branche geen vacatures meer zijn?" '. Gastspreker Maurice Holla, werkzaam bij JOBconcept, gaat in op dit thema.

JOBconcept is continue bezig met het creëren van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden. Ze leggen verbindingen tussen werkgevers en gemotiveerde werkzoekenden. Ze benaderen werkgevers die in staat zijn om werkzoekenden een structurele kans te geven op de arbeidsmarkt, zodat zij (weer) duurzaam aan het werk kunnen gaan en blijven. Zo creëren ze een win-win-situatie voor zowel de werkzoekenden alsook voor de werkgevers.

Daarnaast vertelt Maurice hoe ze kansen creëren via JOBconcept Academy voor werkzoekenden door bij- en omscholingsfaciliteiten actief in te zetten met als doel en resultaat, dat deze werkzoekenden sneller en beter aan de slag te kunnen.