Afdrukken

Zwolle: In de bijeenkomst van 20 juni hebben we ‘ontdekt’ dat het kan helpen als je gesprekspartner kan uitleggen welke gedachten/ideeën bij hem of haar opkomen wanneer je jouw verhaal, dilemma, wens, uitdaging en dergelijke benoemt en bespreekbaar maakt. Het kan iets heel anders oproepen dan dat jij je bewust bent. Vaak juist positief.

Aan dit thema willen we daarom de komende bijeenkomst onze tijd besteden. Het is daarvoor niet nodig dat je bij de vorige aanwezig was. Het gaat erom dat je iets dat je bezighoudt, in relatie tot het vinden van (betaald) werk, in een kleine groep wilt bespreken. We stellen voor om in kleine groepjes (2 of 3, misschien 4) aan de slag te gaan: één legt uit wat hem/haar bezighoudt en de andere groepsleden gaan hierop in en kunnen vertellen wat hen hierover opvalt of aan doet denken. Ieder heeft hiervoor een kwartier, daarna de volgende. Zo merk je wat jouw verhaal de ander doet en geeft je gelegenheid het bij te stellen of aan te passen. Het kan zelfs zo zijn dat een inzicht uit onverwachte hoek opkomt en input kan geven zodat er weer beweging ontstaat (bijv. er anders tegenaan kijken, een netwerkgesprek met die bekende van ... , een tip voor een cursus, etc.).