De meeste vacatures worden door middel van netwerken vervuld. Daarom is het belangrijk om te weten hoe netwerken werkt. En hoe je jezelf presenteert tijdens een netwerkgesprek. 
Wat kun jij betekenen voor je gesprekspartner en andersom? 

In een netwerkcarrousel gaan we met elkaar netwerkgesprekken voeren. Lag de vorige keer (aug 2016) de nadruk op wat netwerken is, dit keer gaan we er meer op in hoe je de ander vertelt wat je bezighoudt, jezelf introduceert. En hoe de ander je kan ondersteunen in het helder formuleren van je netwerkvraag.

Workshopgevers:   kerngroep ArboPositief

 

Voor meer informatie, zie www.arbopositief.nl