Op 15 februari hadden we een bijeenkomst van ArboPositief. Dit keer “in eigen beheer”. Met als titel: “Netwerkcarrousel”. Op dit onderwerp  waren ruim 20 mensen af gekomen! De bijeenkomst bestond uit twee delen. 

Het eerste deel bestond uit het “gewone” netwerkonderdeel van de bijeenkomst. We blikten terug op de bijeenkomst van Johan Debbenhof van 1 februari. Er werden ervaringen gedeeld en meningen geuit. Het aanbod dat Johan ná 1 februari heeft gedaan om 1 op 1 je CV te laten beoordelen, heeft helaas niet iedereen bereikt. Eén van de deelnemers heeft heel constructieve en gedetailleerde feedback gekregen van Johan. Met die feedback, wint haar CV aan kracht. Zeker een stimulans voor anderen, om gebruik te maken van zijn aanbod. 

We keken ook vooruit naar het programma-aanbod voor de komende weken. De conclusie is dat we een zeer gevarieerd aanbod weten neer te zetten. Daarbij is wel duidelijk naar voren gekomen dat we extra handen kunnen gebruiken voor de praktische organisatie van de workshops, om het aanbod te kunnen blijven garanderen. Dus is opnieuw een oproep gedaan voor menskracht. 

Het tweede deel van de bijeenkomst was de “netwerkcarrousel”. We hebben in tweetallen netwerkgesprekken gevoerd. Telkens na 4 minuten wisselde het voortouw  in het gesprek en na 8 minuten werd “doorgedraaid” naar een nieuwe gesprekspartner. Het blijkt  een goede formule. De gesprekken waren zeer geanimeerd en telkens blijkt hoeveel kennis, ervaring en tips uitgewisseld kunnen worden tussen de aanwezigen.  We hebben het allemaal in huis!